+ werkwijze

Onderzoekend ontwerpen

Bureau Berndsen combineert vernieuwende ideeën met veel ervaring op het gebied van het ontwerpen van gebouwen.
De ontwerpmethodiek van Bureau Berndsen kan worden omschreven als ‘onderzoekend ontwerpen’. Door middel van analyses van de plek en het programma worden structuren blootgelegd, die vervolgens op een ruimtelijke en functionele wijze met elkaar worden verbonden. Daartoe wordt getracht zo dicht mogelijk bij de opgave te blijven en deze te vertalen in heldere ingrepen en gebaren. Het verschil tussen drager en inbouw is daarbij op verschillende schaalniveau’s van belang. Het gebouw wordt op deze wijze passend worden gemaakt om de bewoner, als een tweede huid en drager van identiteit.

Integrale aanpak

Het ontwerpproces verloopt veelal via workshops, waardoor er sprake is van een maximale betrokkenheid van opdrachtgevers, gebruikers en andere deskundigen. Door middel van schetsen en 3D visualisaties wordt van begin af aan gewerkt aan een gemeenschappelijk ruimtelijk kader waarbinnen de plannen verder in detail kunnen worden uitgewerkt. Afhankelijk van de opgave worden er samengewerkt met andere ontwerpers en kunstenaars. Deze integrale aanpak resulteert in verrassende oplossingen, een hoge kwaliteit en maximale bruikbaarheid van ruimten.